Mednarodna konferenca prakse v komuniciranju

Mednarodna konferenca prakse v komuniciranju

Na šesti Mednarodni konferenci prakse v komuniciranju 2008 o novih medijih v službi odnosov z javnostmi in komuniciranja ter o revoluciji v PR stroki

Hitro razvijajoči se splet vsakodnevno prinaša mnogo novih izzivov. Stroki in njenim praktikom odpira vrata v svet neštetih možnosti. Z namenom ustvarjanja boljših rezultatov in percepcij se bo komuniciranje s ciljnimi javnostmi vedno bolj spreminjalo, upravljanje ugleda na spletu bo postala ena od strateških funkcij organizacije.
Ali dejansko poznamo naše ciljne javnosti, ki se nenehno spreminjajo? Ali vemo, katere kanale in kdaj jih bomo uporabili za komuniciranje z njimi? Znamo prisluhniti spletnim pogovorom ter jih usmerjati? Nas pri tem vodi zavedanje, da ima vsako ime posameznika in organizacije svoj spletni zadetek na očeh celotnega sveta?

Odgovore na to in še več bomo iskali na šesti Mednarodni konferenci prakse v komuniciranju 2008, ki bo 19. in 20. maja 2008 in bo letos prvič gostovala v Ljubljani.

Konferenco bo slovenska Zbornica za odnose z javnostmi tokrat izvedla v sodelovanju s Svetovnim združenjem agencij za odnose z javnostmi ICCO (The International Communications Consultancy Organisation), ki bo v okviru konference organiziralo regionalno srečanje članic Jugo-vzhodne Evrope.

ICCO je združenje več kot 1000 agencij v 29 državah Evrope, Bližnjega vzhoda, Afrike, Azije-Pacifika in Amerike. Njegovi cilji so predvsem dvigovanje kredibilnosti stroke, kakovosti storitev, širjenje znanja ter standardizacija osnovnih aktivnosti le-teh.

Program konference in več informacij v zvezi z mednarodno konferenco lahko najdete na naslednjih spletnih straneh:

http://www.spem.si


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *