Tag: mednarodna konferenca prakse v komuniciranju

  • Mednarodna konferenca prakse v komuniciranju

    Na šesti Mednarodni konferenci prakse v komuniciranju 2008 o novih medijih v službi odnosov z javnostmi in komuniciranja ter o revoluciji v PR stroki Hitro razvijajoči se splet vsakodnevno prinaša mnogo novih izzivov. Stroki in njenim praktikom odpira vrata v svet neštetih možnosti. Z namenom ustvarjanja boljših rezultatov in percepcij se bo komuniciranje s ciljnimi…