Marketinško reagiranje na velike spremembe

Spremembe in posodobitve algoritmov, ki jih naredi Google, včasih drastično spremenijo spletni marketing, zato je za vse strokovnjake s tega področja pomembno, da na te spremembe pravilno reagirajo.

Novih sprememb se lotimo sistematično in sicer se vprašamo štiri pomembna vprašanja:

1. Kaj se je zgodilo?
Prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, kaj se je dejansko zgodilo? Do kakšnih sprememb je prišlo? Vidimo, da so rezultati zamenjali vrstni red na brskalniku. Pred posodobitvijo smo imeli drugačen vrstni red rezultatov, kot po posodobiti. Sprememba vrstnega reda je lahko zelo velika, lahko pa tudi zelo majhna, kar pomeni, da so rezultati še vedno na podobnem mestu, kot prej. Na podlagi teh ugotovitev se tako lahko odločimo, kakšne strategije bomo vzeli pri reševanju problemov, ki so nastali zaradi sprememb.

2. Kaj o posodobitvi pravi Google sam?
Preden sploh začnemo reševati probleme, moramo pogledati, ali je Google o posodobitvi sploh kaj rekel. Lahko gre za daljše trajajoče posodabljanje, zato je velikokrat najboljše, da v zvezi s spremembami sploh nič ne naredimo. Najboljša rešitev je, da počakamo, da Google naredi svoje in šele nato začnemo reševati možne probleme, ki so nastali.

3. Kako je sprememba vplivala name?
Naslednje vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, kako je Googlova posodobitev vplivala na moje rangiranje, promet, vidnost na spletu. Morda je to sploh najpomembnejše vprašanje, saj direktno vpliva na promet spletne strani. S pomočjo spletne analize pa lahko ugotovimo, kaj se je spremenilo in  tako pripraviti strategijo, kako se s tem soočiti.

4. Kakšne taktike, strategije moramo narediti, da se soočimo s spremembami?
Zadnje vprašanje, ki ga moramo postaviti, je, kaj moramo narediti, ko pride sprememba. Ali še bolje, ali nam je sploh treba kaj storiti? Posodobitve so lahko tudi take, kjer nam ni treba skrbeti za težave, ki bi nas doletele.

Ta vprašanja so ključna za reakcijo na spremembe, ki jih naredi Google, zato se jih je vedno pametno vprašati in slediti, kam nas pripeljejo.

Link na MozCast video. V videu si lahko še bolj podrobno pogledate, kako reagirati na spremembe.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *