Ključna sporočila konference Stanford po Stanfordu 2008

esd693Med 2. in 3 junijem je v organizaciji podjetij Vibacom in IPRK potekala 3. regionalna konferenca o inovacijskem novinarstvu in komuniciranju »Stanford po Stanfordu 2008«. Udeleženci so v obliki predstavitev, okroglih miz in interaktivnih vozlišč obravnavali različne komunikacijske pristope in orodja, ki spodbujajo prehod v inovativno družbo. Namen konference je bil spodbuditi konkretne iniciative in projekte za učinkovito inovacijsko komuniciranje ter vzpostaviti aktivno mrežo soustvarjalcev inovativnega prostora.

Na konferenci so sodelovali številni slovenski in mednarodni strokovnjaki, med drugimi tudi minister v Službi vlade RS za razvoj, dr. Žiga Turk, predstavnik National Academies iz ZDA, dr. Charles Wessner, predstavnik švedske agencije VINNOVA, Jan Sandred, predstavnica Evropskega novinarskega centra, Biba Drnovšek Klomp, direktor podjetja ATech, Davor Jakulin. Neposredno iz Stanfordske univerze se je javil idejni oče koncepta inovacijskega novinarstva, dr. David Nordfors, poleg njega pa še novinarji in uredniki tujih medijev: Erik Eldon, novinar VentureBeat.coma, vodilnega tehnološkega spletnega časopisa v Silicijevi dolini, Marie Alman, urednica inovacijske rubrike pri vodilni tehnološki švedski reviji Ny Teknik, in Nils Öhman, šef redakcije dnevnega švedskega časopisa Dagens Nyheter.

Ključno sporočilo konference

Krepitev inovacijskega potenciala družbe in uveljavljanje ustvarjalnosti in inovativnosti kot vrednot, ki sta ne le deklarativni, temveč vsakodnevno prakticirani, je možna le ob sodelovanju vseh deležnikov inovativnega prostora. Ključen pristop za prehod v inovativno družbo je inovacijsko komuniciranje (InCo) – pristop za prepoznavanje inovativnosti ter njeno celovito in sistematično komuniciranje. Pri tem pomembno vlogo igra že uveljavljeno globalno orodje, inovacijsko novinarstvo (InJo), ki z objavami prispevkov o inovativnosti v medijih oblikuje in posreduje izvirne zgodbe in inovativne preboje v širšo javnost. Posebnost orodja InJo je v tem, da sledi načelom, ki obravnavajo celoten inovacijski proces od ideje, prototipa do tržne manifestacije, umeščajo inovacijo v okolje in ocenjujejo vpliv le-te na prihodnost.

Posebnost konference je bila v tem, da so se na enem mestu zbrali različni deležniki inovativnega prostora, ki so preko medstrukturnega sodelovanja začeli soustvarjati skupno bazo podatkov o orodjih, metodologijah in praksah, ki so prisotni v slovenskem in globalnem prostoru in so primerni za razvoj inovativne družbe.

V sklopu konference je bila izražena tudi močna podjetniška iniciativa za organiziran razvoj zavesti o inovativnosti, predvsem preko podpore sistematičnega vnašanja inovativne zavesti v vzgojno-izobraževalne sisteme in lokalne skupnosti, ki se bo do jeseni tudi formalno oblikovala.

Prvi dan konference, usmerjen na inovacijsko novinarstvo, je bil namenjen predvsem novinarjem in strokovnjakom odnosov z javnostmi, kjer so slovenski in mednarodni predavatelji predstavili svoje izkušnje in poglede na vsebino in načine pisanja o inovativnosti, udeleženci pa so s sodelovanjem v interaktivnih vozliščih soustvarjali osnove za novinarske prispevke o izvirnih zgodbah. S pomočjo sodobnih tehnologij so se v program vključevali strokovnjaki s celega sveta, med njimi dr. David Nordfos, Erik Eldon, Marie Alman in Nils Öhman, ki so hkrati delovali tudi kot mentorji delovnih skupin, ki so jih lahko udeleženci kontaktirali preko skype tehnlogije.

Drugi dan konference, usmerjen na inovacijsko komuniciranje, je bil namenjen vsem deležnikom inovativnega prostora (predstavniki gospodarstva, znanstveno-raziskovalnih institucij, akademskih in vzgojno-izobraževalnih sistemov, lokalnih skupnostih, vladnih in nevladnih organizacij, umetnosti, medijev), ki so soustvarjali priporočila za učinkovito komuniciranje inovativnosti na svojih področjih.

Vrhunec drugega dne je bila tudi podelitev InJo nagrade 2008 – nagrade in priznanj za inovacijsko novinarstvo. V kategoriji »Nagrada za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih medijih v letu 2007« je zmagovalka Bojana Humar iz Revije Manager s prispevkom »Trimova pot k poslovni odličnosti«, objavljen v reviji Manager. V kategoriji Glavno priznanje za najboljši prispevek o inovativnosti v internih glasilih slovenskih podjetij v letu 2007 je zmagovalni prispevek Mateja Peternelja, Mediade, za prispevek »Cimosovi Izzivi-aikido sinergije idej«, objavljen v Internem glasilu skupine Cimos – priloga CIMOSOV FORUM. V sklopu nagrade so podelili tudi priznanja osnovnošolcem in srednješolcem za najbolje napisan prispevek o inovativnosti. Nagrajencem sta nagrade in priznanja podelila minister dr. Žiga Turk, Služba vlade RS za razvoj, in Violeta Bulc iz Vibacoma kot koordinatorka InJo nagrade 2008.

Stanford po Stanfordu 2008
Stanford po Stanfordu 2008
Stanford po Stanfordu 2008


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *