Trg iskalnega marketinga raste

Google-AdsensePredstavniki Mednarodne strokovne organizacije iskalnega marketinga (SEMPO) so za leto 2008 naredili analizo svetovnega trga iskalnega marketinga.

Po podatkih SEMPO raziskave so v Severni Ameriki leta 2008 za iskalni marketing skupno porabili skoraj 13,5 milijard ameriških dolarjev. Od tega 88% za PPC oglaševanje, 11% za organsko zviševanje pozicje na iskalnikih in 1% za druge načine iskalnega marketinga.

Omenjena raziskava je trg iskalnega marketinga za leto 2013 ocenila na 26 milijard ameriških dolarjev. Razlogi za rast panoge iskalnega marketinga so ciljno zastavljene trženjske akcije, ki dosegajo visok donos na naložbo, rast malih in srednje velikih podjetij, ki bodo šele začela uporabljati orodja iskalnega marketinga, čedalje bolj izrazita težnja po izredno natančnem ciljanem oglaševanju in pa zadovoljstvo potrošnikov nad rezultati iskanj, saj jim iskalni marketing omogoča krajši čas iskanja »pravih« informacij.

Izmed 229 vprašanih podjetij, ki na internetu oglašujejo na klik (PPC oglaševanje) jih kar 98 odstotkov najraje uporablja Google Adwords oglaševanje. 86% vseh vprašanih oglašuje tudi preko Yahoo iskalnika, čeprav je tu v primerjavi z lanskim in predlanskim letom zaznati padec oglaševanja.

Najmočnejši razlog velikih podjetij za PPC oglaševanje je krepitev zavedanja o znamki, najpomembnejši razlog malih podjetij za PPC oglaševanje neposredno povečanje prodaje. Sicer so med razlogi za PPC oglaševanje še povečanje povpraševanja in povečanje obiska na spletni strani.

Kazalniki, ki kažejo uspešnost SEO agencij pri posamezni akciji iskalnega marketinga so: obisk spletne strani, konverzija na spletni strani, donos na investicijo, cena na klik ter povečanje prodaje.

Vsak tretji vodja marketinga je povedal, da jim je uprava v lanskem letu prvič namenila proračun za iskalni marketing . Večino sredstev so pridobili tako, da so sredstva včasih namenjena v oglaševanju preusmerili v iskalni marketing.

Pozitivno je tudi, da so marketinški vodje vedno bolj zadovoljni z delovanjem SEO agencij. V lanskem letu jih je bilo »zelo zadovoljnih« z agencijami več kot 50 odstotkov, medtem ko jih je bilo v letu 2007 »zelo zadovoljnih« 42%, še leto prej pa samo 33%. Vse to kaže na boljše poznavanje SEO panoge tako s strani marketinških vodij kot s strani vodij kampanj pri seo agencijah.

Rezultati omenjene raziskave kažejo, da je večina oglaševalcev pripravljenih plačati več za ciljano oglaševanje. 75 odstotkov vseh vprašanih bi plačalo več za ciljano vedenjsko oglaševanje, 51% več za ciljano demografsko oglaševanje in 24% več za možnost oglaševanja ob različnih urah.

Kljub dejstvu, da je velik delež anketirancev pripravljen plačati več za ciljano oglaševanje večina vprašanih zaenkrat še ne investira v ciljano oglaševanje in samo 34% teh anketirancev namerava nekaj sredstev v to vložiti v letu 2009.

Vedenjsko ciljano oglaševanje pa kljub temu postaja pomembno trženjsko orodje ne samo za ameriški trg, temveč tudi za trge drugod po svetu.

 

 

 

testt

discount

CATEGORY
obutev

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *